Anielskie Ciastka

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

W przypadku reklamacji Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać wadę oraz należy następnie wysłać zgłoszenie na adres Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy [email protected].

Odstąpienia od umowy przez konsumenta

Wszystkie ciastka są przygotowywane pod indywidualne zamówienie Kupującego. Ze względu na unikatowość zamówionych towarów kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny.