Anielskie Ciastka

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Cieciórska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANIELSKIE CIASTKA ANNA CIECIÓRSKA przy ulicy Włocławskiej, nr 97, 87-100 Toruń, posiadająca numer NIP 8791337696, REGON 341401545. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected].

W związku z tym, że odwiedzasz stronę internetową https://anielskieciastka.pl/, przetwarzamy pewne informacje o Tobie, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz lub o Twoim adresie IP. Nie znamy innych Twoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres poczty elektronicznej, chyba że zechcesz nam je zostawić w znajdującym się w zakładce kontakt formularzu kontaktowym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych a także kontroli ruchu na stronie.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych w postaci, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, takim jak podmiot, który zajmuje się utrzymaniem i techniczną obsługą tej strony oraz podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających stronę.

Twoje dane będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania, nie dłużej niż 12 miesięcy.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Posiadasz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które otrzymują Twoje dane osobowe w związku z wejściem na stronę, mogą wykorzystać je do wyświetlania Ci podobnych treści, dopasowanych do tego, czego szukałeś (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które odwiedzasz.